E-post: post@sandehistorielag.no 
Besøksadresse: Prestegårdsaleen 23B
Kontoret er betjent mandager (og de fleste tirsdager) kl: 10:00 – 13:00  (stengt i juli)

Bli medlem.
Innmeldingsskjema

facebook

Bli medlem.
Innmeldingsskjema
pdfRegister-Rundt_Sandebukta_1988-2017.pdf

Utgavene fra 1992,1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, krigsutgave 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017   kan kjøpes hos Sande Historielag

rundt sandebukta 2016

Rundt Sandebukta 2016 kan kjøpes hos: Biblioteket, Sandvina bokhandel,  Vic, Rådhuset og på vårt kontor. Vi har også noen tidligere utgaver til salgs. Dersom bladet ønskes tilsendt vil det tilkomme porto.

 

Brev fra Britha Spangelo,  sommeren 1880.

Vi flyttet hit fra Lærdal i Sogn. Min mann Henrik Spangelo ble døpt og konfirmert i Borgund Stavkirke.

Jernbanen var pukket til Larvik, men ikke gruset. På Sande stasjon sto da tre hus: Jernbanebygningen, med godshus og et landhandleri. Jernbanen ble åpnet til Larvik i november 1881.  Maskiner var det ikke på gårdene, men med leiet hjelp, slo vi 125 mål med ljå. Melken leverte vi sammen med grannen på Revaa. Ysteriet var i bryggerhuset på Nordre Reva, I onnene leverte ikke grannen melk og da måtte jeg trekke spannet i indragskjerre, men så begynte vi å spekulere på Meieriet på Galleberg. Vi ble så med der og da ble vi oppsagt på ysteriet, men fikk levere på Aasnæs Meieri. 

Det samme gjentok seg, jeg måtte dra med min melkekjerre til Aasnæs hver morgen.I 1882 var det en stor feltmanøver i Sande og et hovedslag skulle holdes på Tømmerås. Tidlig en morgen hører vi skyting, fienden nærmet seg. Så mange mennesker har aldri, og vil heller aldri samles på Tømmerås. Skogen i åsen var da hugget ned og brukt som staur, så vi hadde vid utsikt til alle kanter. Kong Oskar med sin stab sto på det høyeste punktet. Offiserene stående, Kongen med et kart. Det var et stolt syn. Kongebanneret og Kongens person, har aldri sett, får aldri mer se et så edelt ansikt. Dette var en krig på liksom, men hadde det vært alvor, ville mange hundre dødd på Tømmerås. Gud fri meg for å se dette i virkeligheten.

I den tid banen var under bygging, bodde det på Øvre Tømmerås en mann kalt Rudseren, han var fra Rud. Tussen var visst hans beste venn, da den dro høy til hans hest fra Nedre Tømmerås og Tandberg og når han la seg, i kammeret våknet han i stuen og omvendt. Han trodde så fast på tussen som på Gud.  
Hans kone, som var fra Nedre Tømmerås og døde der vinteren før vi kom.

Mathis Tømmerås var en sjelden snill mann og en god nabo. Hans kone Maren eide Gunnestad mellom. Mathis kunne huske at tømmerskogen sto på Prestegårdsjordet vest. Hans far kjørte bjelker derfra. Mathis var meget musikalsk og spilte like godt piano som fele. Det var 8 barn, Kristian, Martenius, Otto, Nikolai, Alette, Karense, Nilia og Anna, som var krøpling. Kristian var gårdsbestyrer på Kongsvinger, Otto var skipper, Nikolai var slakter. Nilia bor ved Gardermoen og er gift der.
Mathis hadde ryddet og dyrket sin eiendom kalte ”Æiguren”.

Hans Johan Aabys far, som bodde på Leikås, kjøpte eiendommen som lå mellom Tandberg og Bolstad, bygde der, og kalte den Åby etter et nedlagt gårdsbruk delt mellom Vardal og Bønni. Enda står et uthus igjen etter denne gården, kalt Åbylaet. Av eiendommen Åby, var ikke mer tilbake enn en stue kalt Åbystua. Stua brente i 1811 og eiersken, Thale Åby brente inne.Unnskyld, kan dere bruke noe av dette jeg har kloret sammen, til bygdeboken.

Ærbødigst Britha Spangelo. 

Grasrot Plakat Liggende