Prestegårdsaleen 23B post@sandehistorielag.no Man. 10:00 - 13:00 (Stengt i juli)
17 mai Galleberg
Vebergsetra

Historien til en gammel ovnsplate

OvnsplateUnder gravearbeid på gården Skjervik Gnr. 2 bnr. 1, på slutten av 1950-tallet, ble denne jernplata funnet. Det viste seg å være en av sideplatene til en gammel ovn.  

Eieren tok vare på plata og den ble brukt som tråkkhelle med baksiden opp og monogrammet ned, fram til 1970. Fra 1970 til 1976 ble den oppbevart på Solvang Gnr.13 bnr.9. Fra 1976 og fram til 2011 var den innmurt som dekorasjon ved peisen på Solvang.  Fra 2012 har den tilhørt Sande Historielags samlinger.
Plata er en del av en såkalt vindovn (se foto).

Vindovnen var en kasseovn som ble fyrt via døråpning på en av kortsidene. Ovnen hadde eget røykrør til pipa. Vindovnene ble vanlige fra 1600-tallet og har vært en vanlig ovnsform helt opp til våre dager.

Platas motiv:

Brystbilde av Frederik IV og dronning Louise som kronprinspar i profil mot høyre, i rund kronet medaljong. På hver side, opphengt i snorer, en oval medaljong med henholdsvis F og L. Under medaljongene sverd og laurbærgren over kors, delvis dekket av bånd med innskriften VIVANT FRIDERIC & LOVISA.

Nederst i hjørnene 16 – 98. Plata har faste skinner med ombundne laurbærblader. Plata tilhørte en av de såkalte kronprinsovnene. Den orginale modellplata ble skåret i København i 1698 for Fritzøe verk. Dette var en av de mest populære modellene Fritzøe skaffet seg i det 17.århundre. Den er støpt i 2800 eksemplarer fra 1698 til 1747.

 

Grasrot Plakat Liggende