Prestegårdsaleen 23B  |  post@sandehistorielag.no  |  Man. 10:00 - 13:00   (Stengt i Juli)

Sande meieri
Holm stasjon
Kjeldås skole
Vammen skole
Kornmagasinet

kronerullingSande Historielag disponerer idag denne over 100 år gamle “Motorplogen” som har levd hele sitt liv i Sande. Heldigvis ble traktoren reddet av det lokale Kjeldås 4H laget.

Ved hjelp av en tidligere kronerulling var det mulig å bevare maskinen i Sande. Det er kun laget et lite antall av denne modellen, og er som vi kjenner til den eneste i Norge
og en av de få gjenlevende eksemplarene.

Sande Historielag har tatt på seg oppgaven å bringe traktoeren tilbake til kjørbar stand. Dette krever mye frivillig innsats, tid og ikke ubetydelige midler. Det finnes ikke lenger reservedeler, så vi er i gang med å fabrikere manglende deler så langt våre begrensede midler rekker.

Dersom du er interessert i å støtte dette prosjektet av betydelig kulturell verdi ber vi om at du bidrar med et lite eller stort beløp til dette formålet. Du kan bidra med kontanter, VIPPS til Munktell 634567 eller sette inn på vår bankkonto 2525.30.55157 merket “Munktell”.
Med vennlig hilsen Sande Historielag