E-post: post@sandehistorielag.no  Besøksadresse: Prestegårdsaleen 23B

Kontoret er betjent mandager (og de fleste tirsdager) kl: 10:00 – 13:00  (stengt i juli)

 • 518 Netta mfl Bjørgesetra
 • 1218 shf0274
 • 1221 shf0277
 • 2040-7 H 20
 • Holm Gravingen
 • Sande sentrum Kornmagasinet
 • Galleberg bensinstasjon
 • "Netta med trebeinet!" Netta til venstre
 • Rud nordre
 • Roligheta
 • Berg brygga, bunngardsfiskere; fra venstre Ingvald Nikolaisen, Gunnar Brunæs og ukjent
 • Sande sentrum. Kornmagasinet midt i bildet
 • Besinstasjonen (Esso'n) på Galleberg

Kommende program

Ingen hendelser

Anders Herlofsen utnevnes til æresmedlem i Sande Historielag.

Æresmedlem 20152

Anders har nedlagt et enormt arbeide i forbindelse med flytting og gjenoppbygging av  telthuset på Bøplassen. Bygget ble opprinnelig innkjøpt til privat bruk. Da han etter hvert ble  kjent med at dette var et Telthus etter Det Sandske Compagniet, fra 1785, ønsket han at  huset skulle forbli i Sande. I 2009, etter til dels harde diskusjoner, fikk han de nødvendige tillatelser fra grunneier og kommune, slik at gjenreisningen kunne starte på Bøplassen. Han  fikk også midler fra Sparebankstiftelsen. Anders hadde ansvaret og sto for det meste av  arbeidet under restaureringen. Da bygget sto ferdig i 2010, ga han telthuset som gave til  Sande Historielag. I 2013, med tilskudd fra Sande Kulturetat, bygde han utedo i samme stil  som telthuset. Denne ble også gitt i gave til Sande Historielag.
Anders Herlofsen var leder av Sande Historielag fra 2004 – 2007.

Ny Sandebok

Dersom du ønsker å støtte utgivelse av ny Sandebok, send en epost
til:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.med navn og adresse. Minimumsbeløp er kr.1.000,-.
For denne summen får du navnet  ditt i Sandeboka, og en bok-utgave tilsendt ved utgivelse.
Ditt bidrag skal kun brukes til bokprosjektet, det vil bli sendt ut en faktura som ønsket støttebeløp føres på.
Faktura vil ikke bli sendt ut før full-finansiering er ordnet.

brosjyre 1

brosjyre 2

Årsmelding for Sande Historielag 2014.

Historielaget har pr. 31.12.14, 219 betalende medlemmer og 1 æresmedlem.

Les mer …

Kommunereformen. Sande - en del av Vestfold.

Vi i Sande Historielag er opptatt av å sikre bygdas hukommelse ved å ta vare på bilder, dokumenter og gjenstander som kan bidra til å fortelle vår felles historie.


 • Sande Historielag oppfordrer politikerne i Sande å se til kommunene rundt fjorden!
  Sammen kan vi ta vare det flotte kulturlandskapet vi lever i og sammen kan vi også utvikle dette til et trygt å godt samfunn for våre barn og etterkommere. Vi er sandesokninger og vestfoldinger, så et hipp hurra for kommunene rundt Anger og Nordre Jarlsberg. Her kan vi sammen utvikle en kommune som er passe stor og passe bærekraftig, hvor en jevnere maktfordeling vil ivareta et større demokratisk spillerom.
 • Bygda har vært bebodd siden isen og de store breene forsvant for omlag 10.000 år siden. Det viser helleristninger og løsfunn.  I Vikingtida, da Norge ble organisert, soknet Sande til Vestviken en del av Vestfold.  Grevskapet Jarlsberg ble etablert som amt og Sande ble en del av dette. Sande kirkesogn ble også en del av Jarlsberg prosti. Sande kirke, som er en middelalderkirke reist på 1100- tallet, ga grunnlag for et stabilt kirkesogn, som også gjelder i vår tid. En periode var Skoger gamle middelalderkirke en annekskirke til Sande og sognet strakk seg ned til Drammenselva og Strømsø kirke.
  Da jernbanen ble bygget gjennom Sande ga den grunnlag for stasjonsbyer i Skoger, på Galleberg og i Sande. Banen ble kalt Jarlsbergbanen, som i dag heter Vestfoldbanen og går fra Drammen til Larvik og Skien.   
  Allfarveien fra hovedstaden til Kristiansand har gått gjennom bygda siden vikingtida. Angers Klev syd for Sande var en beryktet nedfart mot fjorden kalt Anger, i vår tid Sandebukta. Hovedferdselsåren gjennom bygda har ført til at Sandesokningene har fått god kjennskap til det som kom utenfra.
  Sjøveien var mye mer i bruk i tidligere tider da veinettet var dårlig og folk i Sande som bodde langs vår lange kystlinje, brukte båt. Fra sjøen ble Holmestrand det mest betydningsfulle handels- og servicested. Da vei og jernbanenettet ble etablert, ble Drammen byen for handel og kulturopplevelse, mens de lokale stasjonsbyene på Skoger, Galleberg og Sande var viktige sentra og tilfredsstilte det daglige behovet for sosial og kulturell omgang, samt det daglige brød i bygdene.
  I 1964 ble Skoger kommune sammenslått med Drammen. Stasjonsbyen med sitt lille, men aktive sentrum ble gradvis radert ut og i dag er det knapt en butikk igjen i Skoger. Ildsjeler og frivillige hegner om det som er igjen av bygdas identitet og kulturminne. Når ildsjelene blir borte, blir identiteten og Skogers historiske hukommelse sterkt svekket. Politisk har skogerfolk lite eller ingen innflytelse i kommunepolitikken i Drammen.
 • Sande Historielags primære mål vil være å bevare Sande som selvstendig kommune. Men med kommunereformen, som regjeringen har satt i gang, vil de mest sannsynlig tvinge kommunene til å inngå «ekteskap» med nabokommuner.
  Et stort spørsmål vil da være hvor stor en slik storkommune skal bli?
  Drammen er storebror i vårt distrikt, men det ligger i Buskerud fylke. Nå vil ikke en fylkesgrense hindre samarbeid og eventuelt en større kommunesammenslåing dersom flere kommuner i grenselandet kan tenke seg det, men kommunene i nordre Vestfold har på mange områder skapt gode relasjoner, en egen kultur og mange former for samarbeid.
  Kommunene Drammen, Nedre Eiker og Lier ligger tett på hverandre. Dette samkvemmet har over tid skapt mange gnisninger og stridigheter ganske åpenlyst. Nedre Eiker og Lier vil helst ikke bli en del av Stor-Drammen.  Drammen sentrum framstår i dag som et godt eksempel på en moderne byutvikling som mange beundrer, og fint har det blitt i Drammen. Men det har sin pris og en medaljens bakside. Det er Drammen sentrum som har blitt prioritert og mange offentlige tjenester har blitt sentralisert, så som bibliotek og ungdomstilbud. Makten er samlet i rådhuset og på færre hender. Lokale historielag og de som er opptatt med å ta vare på byens historie og identitet har vanskelige kår. Ildsjelene som jobber med dette faller gradvis fra.  
  Etter Sande historielag sin mening bør Sande kommune se til våre nærmeste nabokommuner i Vestfold, så som Holmestrand, Hof og Svelvik. Her finner vi kommuner vi har en felles historie med gjennom århundrer, som også er også mer like i størrelse med Sande.
 • Bevaring og utvikling av Sandes åpne kulturlandskap, som ble skapt allerede i Vikingtida, har alltid stått sentralt i Sande, noe som også blir viktig i framtida.  
  Bygda har klart seg godt på egen hånd fram til nå. Kommunen har blitt styrt med måtehold og god kontroll. Både politikere, prester, leger, lærere, og ledere i kommunen har stått lenge i sine stillinger. I nyere tid har vi 2 ordførere med en fartstid på godt over 20 år på hver av dem. Framtida for kommunen ser også lys ut, med en kontrollert og positiv befolkningsvekst og et godt kommunikasjonsnett.  Om kort tid vil vi passere 10.000 innbyggere.


 • Magnus Glorup  kommer fra Svelvik. Han har de siste 10 år drevet med innsamling av dialektprøver fra Sande og Skoger.
  Hensikten med dette har vært å gjenskape det gamle talemålet i området slik det ble talt før andre verdenskrig.
  Nylig ble han ferdig med første fase av dette arbeidet, og har i den forbindelse laget et hefte som er  levert til Skoger og Konnerud Historielag

  Det gamle talemålet i Sande

  pdfDet_gamle_talemålet_i_Sande_og_Skoger.pdf

Sande 12. august 2014.
Styret i Sande Historielag

Epletre gitt i gave til Sande Gamle Prestegård

Epletre plantet edited-1

Tirsdag 7 mai 2013 ble det plantet ett prydepletre på Prestegården. Treet er gitt som gave av Tor Wangsnes. Tor Wangsnes har drevet med epler i alle år. Han bor ikke så langt fra Prestegården og er ofte innom oss i historielaget. Mange av trærne på prestegården er gamle og det er fint at det blir plantet noe nytt.

Historielaget takker for gaven. Også på vegne av Sande Kommune og Sandes befolkning. Her er det Tor Wangsnes  og Thomas Bjørløw som planter treet.

Flere artikler …