E-post: post@sandehistorielag.no  Besøksadresse: Prestegårdsaleen 23B

Kontoret er betjent mandager (og de fleste tirsdager) kl: 10:00 – 13:00  (stengt i juli)

 • 518 Netta mfl Bjørgesetra
 • 1218 shf0274
 • 1221 shf0277
 • 2040-7 H 20
 • Holm Gravingen
 • Sande sentrum Kornmagasinet
 • Galleberg bensinstasjon
 • "Netta med trebeinet!" Netta til venstre
 • Rud nordre
 • Roligheta
 • Berg brygga, bunngardsfiskere; fra venstre Ingvald Nikolaisen, Gunnar Brunæs og ukjent
 • Sande sentrum. Kornmagasinet midt i bildet
 • Besinstasjonen (Esso'n) på Galleberg

Kommende program

Ingen hendelser

Historien til en gammel ovnsplate

OvnsplateUnder gravearbeid på gården Skjervik Gnr. 2 bnr. 1, på slutten av 1950-tallet, ble denne jernplata funnet. Det viste seg å være en av sideplatene til en gammel ovn.  

Eieren tok vare på plata og den ble brukt som tråkkhelle med baksiden opp og monogrammet ned, fram til 1970. Fra 1970 til 1976 ble den oppbevart på Solvang Gnr.13 bnr.9. Fra 1976 og fram til 2011 var den innmurt som dekorasjon ved peisen på Solvang.  Fra 2012 har den tilhørt Sande Historielags samlinger.
Plata er en del av en såkalt vindovn (se foto).

Vindovnen var en kasseovn som ble fyrt via døråpning på en av kortsidene. Ovnen hadde eget røykrør til pipa. Vindovnene ble vanlige fra 1600-tallet og har vært en vanlig ovnsform helt opp til våre dager.

Platas motiv:

Brystbilde av Frederik IV og dronning Louise som kronprinspar i profil mot høyre, i rund kronet medaljong. På hver side, opphengt i snorer, en oval medaljong med henholdsvis F og L. Under medaljongene sverd og laurbærgren over kors, delvis dekket av bånd med innskriften VIVANT FRIDERIC & LOVISA.

Nederst i hjørnene 16 – 98. Plata har faste skinner med ombundne laurbærblader. Plata tilhørte en av de såkalte kronprinsovnene. Den orginale modellplata ble skåret i København i 1698 for Fritzøe verk. Dette var en av de mest populære modellene Fritzøe skaffet seg i det 17.århundre. Den er støpt i 2800 eksemplarer fra 1698 til 1747.

 

Angers klev

Søndag 12 mai arrangerte Sande historielag tur til Angerskleiva. Selv om det regnet på formiddagen kom det det ikke en dråpe under turen. Angerskleiva var før 1793 en del av datidens ”E18” mellom Oslo og Kristiansand. Kleiva var beryktet for og være både farlig og bratt og vanskelig. Og den var nok det når en skulle ta seg opp eller ned med hest og slep eller last. Men i dag, med godt skotøy og sekk på ryggen er den en fin skogstur. I Angerskleiva finner en mange synlige tegn etter veien, inkludert hulveger. Noe som en legger godt merke til med øye og luktesansen er Ramsløken som sies å være den norske varianten av hvitløk. Det finnes en god del nedskrevet materiale av folk som har vært på reise gjennom Sande. Både konger og bisper og deres følger har vært i Angerskleven som reisende. Kanskje kommer noen av ryktene om den ”farlige Angersklev” fra nettopp danskekongene som jo var vant til ett noe flatere landskap..?

På toppen av kleiva, litt til siden er Røverkollen, med fin utsikt nordover mot Sandebygda og fjorden. Her ble det kaffestopp og hyggelig prat. Godt Ispedd med historisk tilsnitt.Alle som var med var fornøyde med turen.

Les mer …