E-post: post@sandehistorielag.no  Besøksadresse: Prestegårdsaleen 23B

Kontoret er betjent mandager (og de fleste tirsdager) kl: 10:00 – 13:00  (stengt i juli)

 • 518 Netta mfl Bjørgesetra
 • 1218 shf0274
 • 1221 shf0277
 • 2040-7 H 20
 • Holm Gravingen
 • Sande sentrum Kornmagasinet
 • Galleberg bensinstasjon
 • "Netta med trebeinet!" Netta til venstre
 • Rud nordre
 • Roligheta
 • Berg brygga, bunngardsfiskere; fra venstre Ingvald Nikolaisen, Gunnar Brunæs og ukjent
 • Sande sentrum. Kornmagasinet midt i bildet
 • Besinstasjonen (Esso'n) på Galleberg

Kommende program

Ingen hendelser

Anders Herlofsen utnevnes til æresmedlem i Sande Historielag.

Æresmedlem 20152

Anders har nedlagt et enormt arbeide i forbindelse med flytting og gjenoppbygging av  telthuset på Bøplassen. Bygget ble opprinnelig innkjøpt til privat bruk. Da han etter hvert ble  kjent med at dette var et Telthus etter Det Sandske Compagniet, fra 1785, ønsket han at  huset skulle forbli i Sande. I 2009, etter til dels harde diskusjoner, fikk han de nødvendige tillatelser fra grunneier og kommune, slik at gjenreisningen kunne starte på Bøplassen. Han  fikk også midler fra Sparebankstiftelsen. Anders hadde ansvaret og sto for det meste av  arbeidet under restaureringen. Da bygget sto ferdig i 2010, ga han telthuset som gave til  Sande Historielag. I 2013, med tilskudd fra Sande Kulturetat, bygde han utedo i samme stil  som telthuset. Denne ble også gitt i gave til Sande Historielag.
Anders Herlofsen var leder av Sande Historielag fra 2004 – 2007.