E-post: post@sandehistorielag.no  Besøksadresse: Prestegårdsaleen 23B

Kontoret er betjent mandager (og de fleste tirsdager) kl: 10:00 – 13:00  (stengt i juli)

 • 518 Netta mfl Bjørgesetra
 • 1218 shf0274
 • 1221 shf0277
 • 2040-7 H 20
 • Holm Gravingen
 • Sande sentrum Kornmagasinet
 • Galleberg bensinstasjon
 • "Netta med trebeinet!" Netta til venstre
 • Rud nordre
 • Kriken
 • Berg brygga, bunngardsfiskere; fra venstre Ingvald Nikolaisen, Gunnar Brunæs og ukjent
 • Sande sentrum. Kornmagasinet midt i bildet
 • Besinstasjonen (Esso'n) på Galleberg

Kommende program

lør jun 11, 2016 @08:30 -
Rundtur med buss

Sammen lager vi ny Sandebok

sammen lager vi ny Sandebok

Brev fra Britha Spangelo

Brev fra Britha Spangelo,  sommeren 1880.

Vi flyttet hit fra Lærdal i Sogn. Min mann Henrik Spangelo ble døpt og konfirmert i Borgund Stavkirke.

Jernbanen var pukket til Larvik, men ikke gruset. På Sande stasjon sto da tre hus: Jernbanebygningen, med godshus og et landhandleri. Jernbanen ble åpnet til Larvik i november 1881.  Maskiner var det ikke på gårdene, men med leiet hjelp, slo vi 125 mål med ljå. Melken leverte vi sammen med grannen på Revaa. Ysteriet var i bryggerhuset på Nordre Reva, I onnene leverte ikke grannen melk og da måtte jeg trekke spannet i indragskjerre, men så begynte vi å spekulere på Meieriet på Galleberg. Vi ble så med der og da ble vi oppsagt på ysteriet, men fikk levere på Aasnæs Meieri. 

Les mer …

BARNDOM OG OPPVEKST PÅ LILLE VE I SANDE.

En beretning av Inger Johanne Hauge f. Backe født 31. mai 1928.
Gjengitt med tillatelse av hennes sønn Per Hauge.Folk på VE

Bilde fra Hom skole ca 1940

(1.rekke Berit Skjervik, Randi Holm, Inger Johanne Hauge, Aase Mørch Reidun von Ahnen

2.rekke Kåre von Ahnen, Arne Holm, Hans Borgen, Elias Wie Oreberg, Kjell Skjervik, (ukjent?)

3.rekke Lærer Grosvold, Svein Østby, Helge Mørch, Hans Gravningen, Sverre Oreberg, Ole Backe, Erling Martinsen)

 

LITT OM LIVET PÅ VE I MIN BARNDOM OG TIDLIGE UNGDOM
Jeg vil skrive litt om familien som kanskje en eller annen kan ha interesse av i ettertid. Noe har jeg opplevd, noe har jeg hørt og noe har jeg lest. Slekten og måten den lever på har forandret seg meget i min tid. De gamle jeg husker, hadde dype røtter i forrige århundre. Deres levemåte - og ikke minst deres dialekt - var helt annerledes enn i dag. Den store forandringen inntrådte først etter annen verdenskrig i 1945. Inntil da var alle, selv om de hadde andre yrker, bønder i sine hjerter. Slektsgården kom foran ens eget forgodtbefinnendet, og det var dit de søkte både ved glede og sorg.

Les mer …

Anders Herlofsen utnevnes til æresmedlem i Sande Historielag.

Æresmedlem 20152

Anders har nedlagt et enormt arbeide i forbindelse med flytting og gjenoppbygging av  telthuset på Bøplassen. Bygget ble opprinnelig innkjøpt til privat bruk. Da han etter hvert ble  kjent med at dette var et Telthus etter Det Sandske Compagniet, fra 1785, ønsket han at  huset skulle forbli i Sande. I 2009, etter til dels harde diskusjoner, fikk han de nødvendige tillatelser fra grunneier og kommune, slik at gjenreisningen kunne starte på Bøplassen. Han  fikk også midler fra Sparebankstiftelsen. Anders hadde ansvaret og sto for det meste av  arbeidet under restaureringen. Da bygget sto ferdig i 2010, ga han telthuset som gave til  Sande Historielag. I 2013, med tilskudd fra Sande Kulturetat, bygde han utedo i samme stil  som telthuset. Denne ble også gitt i gave til Sande Historielag.
Anders Herlofsen var leder av Sande Historielag fra 2004 – 2007.

Flere artikler …